Biografija

Samostalne izložbe

1971. Zagreb Salon ŠPU  
1988. Zagreb Portret galerija LIKUM  
1990. Zagreb Portret galerija LIKUM  
1993. Zagreb Galerija URLICH Keramoskulptura
1994. Zagreb Galerija ULUPUH Keramoskulptura
1994. Zagreb Portret galerija LIKUM Keramoskulptura
1995. Zagreb ART Centar Karikatura
1996. Malinska Galerija KVARNER Otoci
1996. Zagreb Portret galerija LIKUM Keramoskulptura
1996. Zagreb Galerija PERMANENTA Keramoskulptura
1996. Zagreb Galerija URLICH Keramoskulptura
1996. Zagreb Portret galerija LIKUM Keramoskulptura
1996. Zagreb Galerija 5 Obiteljskog radija Ptice
1996. Zagreb Portret galerija LIKUM Keramoskulptura
1996. Zagreb Galeija RAZVID Simbioze I (objekti i instalacije)
1996. Zagreb Galerija ULUPUH Simbioze II (objekti i instalacije)

 

Međunarodne izložbe

1973. Faenza (Italija) Diploma - 31. Concorso internationale della ceramica d`arte contemporanea
1977. Subotica Nagrada - III trienale jugoslavenske keramike Subotica
1978. Faenza (Italija) Diploma - 36. Concorso internationale della ceramica d`arte contemporanea
1984. Zagreb Otkup za Muzej za umjetnost i obrt
1973. Faenza (Italija) 31. Concorso internationale della ceramica
1974. Vallauris (Francuska) Quatrieme biennale internationale ceramique d' art
1975. Faenza (Italija) 36 Concorso internationale della ceramica
1986. Barcelona (Španjolska) Ceramica contemporanea de Croacia
1992. Ljubljana (Slovenija) Galerija državne založbe Slovenije - ALKER
1992. Graz (Austrija) Fromme contempora - ALKER
1995. Ljubljana (Slovenija) Jakopčeva galerija- Suvremena keramika u Hrvatskoj
1995. Lisabon (Portugal) Museo Nacional de Azuleo - Suvremena keramika u Hrvatskoj

 

Diplome i nagrade

1973. Faenza (Italija) Diploma - 31. Concorso internationale della ceramica d`arte contemporanea
1977. Subotica Nagrada - III trienale jugoslavenske keramike Subotica
1978. Faenza (Italija) Diploma - 36. Concorso internationale della ceramica d`arte contemporanea
1984. Zagreb Otkup za Muzej za umjetnost i obrt

 

Umjetničke kolonije

1989. Našice Aktivni sudionik u radu umjetničke kolonije u Našicama
1992. Bedekovčina, Karlovac Aktivni sudionik ALKERA - Bedekovčina, Ilovac - Karlovac
1999. Našice Aktivni sudionik u radu umjetničke kolonije u Našicama

 

Skupne i žirirane izložbe

1971. Zagreb Salon ŠPU
1972. Zagreb MUO - Keramika 1
1972. Beograd Likovna galerija kulturnog centra - Keramika 1
1973. Rijeka - Rovinj Pomorski i povijesni muzej - Keramika 2
1973. Zagreb Galerija Lotrščak - Keramički tanjuri
1974. Beograd - Subotica II triennale jugoslavenske keramike
1976. Zagreb Izložbeni salon doma JNA - Keramika
1976. Zagreb MUO - Keramika 3
1977. Subotica - Beograd III triennale jugoslavenske keramike
1978. Ljubljana Galerija ARKADE- Aktualnosti v sodobni hrvaški keramiki
1980. Subotica - Beograd IV triennale jugoslavenske keramike
1984. Zagreb MUO - Suvremena hrvatska keramika
1984. Zagreb MGC Gradec-I svjetski triennale male keramike
1986. Zagreb 21.zagrebački salon
1986. Subotica - Beograd VI triennale jugoslavenske keramike
1987. Zagreb MGC Gradec - II svjetski triennale male keramike
1989. Subotica - Beograd VII triennale jugoslavenske keramike
1990. Zagreb MGC Gradec - III svjetski triennale male keramike
1991. Zagreb ART FAIR
1992. Zagreb 27. zagrebački salon
1992. Zagreb Galerija ULUPUH - ALKER
1992. Karlovac Gradski muzej- ALKER
1992. Sisak Veliki kaptol - ALKER
1993. Zagreb Galerija ULRICH - Grad Zagreb
1993. Zagreb Paviljonček ULUPUH - U susret Triennalu
1993. Zagreb Meštrovićev paviljon - IV svjetski triennale male keramike
1994. Zagreb MGC Gradec - Suvremena keramika u Hrvatskoj
1994. Zagreb 29. zagrebački salon
1994. Zagreb Galerija ULUPUH - Zvuk zemlje
1995. Zagreb Galerija ULUPUH - Hrvatska portretna karikatura
1996 Zagreb 31. zagrebački salon
1997. Zagreb Dom hrvatskih likovnih umjetnika - V svjetski triennale male keramike
1997. Zagreb MGC Fortezza - Velika izložba keramičkog tanjura
1998. Zagreb Galerija ULRICH - 50 godina LIKUMA
1999. Zagreb Galerija ULUPUH - Dosjetka
2000. Rijeka Galerija Grad - Maska 2000.
2000. Zagreb Izložbeni salon Izidor Kršnjavi - Povratak kulturi keramičkog mišljenja
2001. Zagreb Galerija ULUPUH - Keramika malog formata
2001. Zagreb Galerija ULRICH - Dati ću vam novo srce
2002. Zagreb Umjetnički paviljon - 37. zagrebački salon
2002. Zagreb Galerija ULRICH - Likumove generacije
2003. Zagreb Izložbeni salon Izidor Kršnjavi - Keramika plus
2003. Zagreb Galerija Zvonimir - Keramika Sisak 1700
2004. Zagreb Galerija ULRICH- Likumove generacije
2005. Zagreb Galerija ULUPUH - Erotika ili utopija
2005. Zadar Kapetanova kula - Erotika ili utopija
2005. Zagreb Galerija ULRICH - Likumove generacije
2006/2007. Zagreb Galerija ULUPUH - Keramička ploča: polje asocijacije, naracije i akcije
2006. Zagreb Galerija ULRICH - Likumove generacije
2007. Zagreb Galerija ULUPUH - Oblik, zvuk, svjetlo, pokret i keramika kao koncept
2007. Zagreb Galerija ULRICH - Likumove generacije
2008. Zagreb Galerija ZVONIMIR - DODIRNI ME!
2009. Zagreb Galerija Vladimir Filakovac- KIPARSTVO U KERAMICI
2009. Zagreb Galerija ZVONIMIR - TOP 100
2010. Zagreb Galerija ULRICH Likumove generacije
2011. Zagreb Galerija ULRICH - VATRA-ZEMLJA-VODA-ZRAK
2011. Zagreb Gradski muzej Virovitica - VATRA-ZEMLJA-VODA-ZRAK
2011. Sarajevo Gradska galerija - TOP 100 suvremena hrvatska keramika
2012. Zagreb Galerija Vladimir Filakovac- Izazov linije